Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 1/2024 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie powołania zespołu kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim NR 1 "Bajka" w Białogardzie

652 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2024 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie Planu Kontroli Wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2024 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Koordynatora dla dokonania samooceny

747 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 "Bajka" w Białogardzie

749 KBPobierzPodgląd pliku