Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 1/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

669 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie Planu kontroli Wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Koordynatora dla dokonania samooceny

726 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie Planu Działalności w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

685 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2023/2024

843 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie odwołania komisji zdrowotnej nauczycieli Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

628 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie anulowania regulaminu przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

645 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 6 do Regulaminu ZFŚS w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania składu komisji Kasacyjnej trwałych składników majątkowych Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

871 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji kontrolującej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

593 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji kontrolującej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

567 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji kontrolującej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

585 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 25/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w przedszkolu przedstawionego przez nauczycieli programu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 33/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany terminu wynagrodzenia administracji i obsługi oraz godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

572 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 08 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

555 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu

119 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 36/2023 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia rekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

3.6 MBPobierzPodgląd pliku