Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

648 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie Planu kontroli Wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Koordynatora dla dokonania samooceny

722 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2022/2023

842 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2022 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie Planu Działalności w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu

551 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu organizacyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2022 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z systemu iPrzedszkole przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

3.9 MBPobierzPodgląd pliku