Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Koordynatora dla dokonania samooceny

256 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

229 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie Planu Kontroli Wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

192 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie Planu Działalności w Przedszkole Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

180 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

202 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

203 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

402 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

195 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie Planu Awaryjnego Przedszkole Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie przy ulicy 1-go Maja 12

298 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

571 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

846 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

850 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

195 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

197 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

13.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu

218 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2021 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 06 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

2.9 MBPobierzPodgląd pliku