Przejdź do treści

Bilans jednostki budżetowej wraz z Informacją dodatkową

3.5 MBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki

1.4 MBPobierzPodgląd pliku