Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 2/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Koordynatora dla dokonania samooceny

247 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

229 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie Planu Kontroli Wewnętrznej

179 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

276 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

274 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

368 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2019/2020

277 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 08 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Dofinansowania Form Doskonalenia Nauczycieli

215 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

223 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 22 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

192 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

195 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

194 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu

205 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie dopuszczenia programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

343 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 3 września 2019 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania na podstawie Uchwały Nr x/71/07 rady Miejskiej Białogard z dnia 6 czerwca 2007 r.

210 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

276 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

273 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny pracy nauczycieli oraz Procedura dokonania oceny pracy nauczycieli w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

287 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

199 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

199 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu

216 KBPobierzPodgląd pliku