Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

465 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 04 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Koordynatora dla dokonania samooceny

237 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 04 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim nr 1 "Bajka" w Białogardzie

226 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie Planu Kontroli Wewnętrznej

181 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Niebędących Nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

266 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 06 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

274 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 06 stycznia 2018 r. w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

432 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2018

169 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019

265 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przesunięć w paragrafach dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018

170 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

249 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2018

189 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przesunięć w paragrafach Dochodów Własnych na rok 2018

167 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa" wraz z "Metodyką zarządzania ryzykiem w ochronie informacji w tym danych osobowych"

304 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2018

169 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększenia w paragrafach Dochodów Własnych na rok 2018

177 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

374 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

197 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

203 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Danych w Przedszkolu Miejskim nr 1 "Bajka" w Białogardzie

297 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 03 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli

254 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22A/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 03 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

269 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2018

246 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 10 października 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na rok 2018

167 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 25/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2018

175 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu

205 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu spacerów i wycieczek Przedszkola Miejskiego

233 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2018

210 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2018

203 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2018 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2018

254 KBPobierzPodgląd pliku