Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 03 stycznia 2017r. w sprawie Procedury ustalania zasad dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej

500 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie powołania Koordynatora dla dokonania samooceny

455 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

438 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie Planu Kontroli Wewnętrznej

303 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie Planu Kontroli Wewnętrznej

532 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 09 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

379 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

375 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

616 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2017/2018

586 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 18 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

388 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 19 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

393 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

579 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

579 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury dopuszczenia programu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1 "Bajka" w Białogardzie

518 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 14 września 2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dyrektora dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

535 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie dopuszczenia programów wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu Miejskim Nr 1 "Bajka" w Białogardzie

838 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 20 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

394 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 20 października 2017r. w sprawie powołania Komisji Kontrolującej

388 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 31/2017 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie "Bajka" z dnia 03 listopada 2017r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych,Instrukcji zarządzania systemem informatycznym,powołania ABI i ASI

73 KBPobierzPodgląd pliku