Przejdź do treści

Załączniki:

Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w sytuacji krzywdzenia dziecka

221 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie Zasad Rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie

219 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie planu na rok 2014 dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola

247 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie przesunięć wydatków w paragrafach

193 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2014

205 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 02 czerwca 2014r. w sprawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 EURO

245 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 07 lipca 2014r.-skład Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych w PM Nr 1 w Białogardzie

251 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2014

202 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 25 września 2014r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

363 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 27 października 2014r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

422 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2014

205 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków

205 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie wcześniejszego wypłacenia wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi oraz godzin ponadwymiarowych dla pracowników pedagogicznych

214 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2014

251 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2014

255 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Białogardzie z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2014

206 KBPobierzPodgląd pliku